پایه سه

پایه سه صلاحیت ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل

پایه سه

پایه سه تخصص راه‌سازی

پایه سه

پایه سه تخصص حفاظت و مهندسی رودخانه

پایه دو

پایه دو تخصص شبکه‌های آبیاری و زهکشی با تعداد ۵کار مجاز

پایه یک

پایه یک تخصص تاسیسات آب و فاضلاب

حوزه فعالیت شرکت آب سو

۳۹۴

پروژه‌ی انجام شده

۵

حوزه‌ی فعالیت

۳۶

سال سابقه تجربه

تصاویر پروژه‌های شرکت آب سو