آب‌سو

شرکت مهندسین مشاور

آب‌سو

شرکت مهندسین مشاور

آب‌سو

شرکت مهندسین مشاور

آب‌سو

شرکت مهندسین مشاور

پایه سه

پایه سه صلاحیت ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل

پایه سه

پایه سه تخصص راه‌سازی

پایه سه

پایه سه تخصص حفاظت و مهندسی رودخانه

پایه دو

پایه دو تخصص شبکه‌های آبیاری و زهکشی با تعداد 5کار مجاز

پایه یک

پایه یک تخصص تاسیسات آب و فاضلاب

پروژه‌های اجرا شده

400

پروژه‌ی انجام شده

5

حوزه‌ی فعالیت

40

سال سابقه تجربه