• رضوی نبوی, سید مجتبی، "،۱۳۸۷مسایل فرآروی شبکه های آبیاری و زهکشی از منظر برنامه و سیاستهای دولت با تاکید بر انجام مطالعات ژئوتکنیک"، اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی، کرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • لطیفی پور, فاطمه؛ محمود شفاعی بجستان؛ سید مجتبی رضوی نبوی و علی صارمی،۱۳۹۴ "شبیه سازی عددی جریان پایین دست سازه های شیب شکن با مدلFlow-3D، دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، همدان، دبیرخانه دائمی همایش، دانشکده شهید مفتح،
 • سید مجتبی رضوی نبوی. "رعایت توالی زمانی در مطالعه و اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی". دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی.۱۳۸۶
 • فاطمه لطیفی پور ، محمود شفاعی بجستان ، سید مجتبی رضوی نبوی ، علی صارمی. " بررسی الگوی جریان پایین دست سازه های کنترل شیب با و بدون نشت روبه بالا با استفاده از مدل عددی". دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - ۱۵تا ۱۷اردیبهشت ۹۴.
 • علی نیک خصلت ،حسن وقار فرد،منوچهر فرج زاده،"مکانیابی تصفیه خانه فاضلاب جهت حفاظت محیط زیست با منطق فازی"،دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی،۱۳۹۲
 • علی نیک خصلت، مهدی فلاح، "مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب با تکنیک TOPSISو ،GIS" انتشارات خداوند نگار،۱۳۹۳
 • حامد کاشی، احمدرضا محبوبی اردکانی، "بررسی توزیع تنش قائم شالوته توربین بادی"، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۳۹۲
 • حامد کاشی،"بررسی ارزش دارایی های تاسیسات آبرسانی از منظر پدافند غیر عامل" ، اداره کل امور مرزی و پدافند غیر عامل ،۱۳۹۵
 • حامد کاشی، احمدرضا محبوبی اردکانی، محمد صافی، "بررسی توزیع نشست قائم شالوته توربین بادی"، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، ۱۳۹۲
 • صلاح کوچک زاده، عباس قاهری ،"طراحی یک الگوریتم کنترل مرکزی کانال اصلی و ارزیابی عملکرد آن"، نشریه بین المللی علوم و مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۴
 • عباس قاهری، محمد گودرزی ،"تحلیل نتایج آزمایشات میدانی و تعیین ضریب شرت جریان سرریزهای جانبی در کانال ذوزنقه ای" ،مجله بین المللی علوم و مهندسی، ۱۳۸۲
 • عباس قاهری، محمد علی قربانی ،"ارزیابی جریان رودخانه با استفاده ازنظریه آشوب" ،مجله پژوهش آب ایران،۱۳۹۰
 • علی آبایی، عباس قاهری "تهیه الگوریتم بهره برداری بهینه از آبخوان به منظور تعدیل غلظت آلاینده ها" ۱۳۸۹،
 • علی آبایی، عباس قاهری، "مدیریت بهره برداری بهینه از آب های زیرزمینی درجهت رفع آلودگی آبخوان"، علوم وتکنولوژی محیط زیست، ۱۳۸۸
 • حامد مازندرانی زاده، عباس قاهری،"مدل بهره برداری پایدار از سفره آب زیرزمینی مشترک میان بهره برداران شهری و کشاورزی با استفاده از نظریه بازی ها" ، اقتصاد کشاورزی و توسعه،۱۳۸۷
 • عباس قاهری، علی اکبر عظیمی، "علل عدم تهنشین و کاهش حجم لجن ثانویه در تصفیه خانه فاضلاب زرگنده"، مجله بین المللی علوم مهندسی،۱۳۸۰
 • علی نیک خصلت،"بررسی تجزیه فتوکاتالیستی فنل بوسیله فرآیند ناپیوسته اکسایش در حضور دی اکسید تیتانیوم تحت تاثیر اشعه ماورا بنفش"،چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط،۱۳۹۰